Nhắc đến bộ đồ thờ tam sự thì trong tín ngưỡng người Việt là những vật linh thiêng tạo sợi dây liên hệ với ông bà tổ tiên – những người đã khuất với con cháu. Bộ đồ thờ tam sự được tạo nên từ nhiều chất lượng khác nhau. Nhưng được sử dụng phổ biến nh… Read More